Reklamačný poriadok a obchodné podmienky

Reklamačný poriadok

 

1. V prípade akejkoľvek sťažnosti je nutné podať sťažnosť v písomnej forme, aby sme sa ako spoločnosť mohli  písomne vyjadriť k danej problematike.


2. Písomná sťažnosť posielanjte na e-mail : promaxreality@promaxreality.eu


3. V prípade, že vaša sťažnosť nebola spracovaná najneskôr do 7 dní a neobdržali ste písomnú odpoveď, kontaktujte nás telefonicky na 0915 804 536 alebo na 0904 607 668.4. Spoločnosť PRO/MAX reality si vyhradzuje právo posúdiť, či klient koná v súlade s reklamačným poriadkom.

Obchodné podmienky


KVP real s.r.o. kancelária (PRO/MAX reality) Obchodné podmienky

 

Realitnou kanceláriou KVP real (PRO/MAX reality) sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba podnikajúca na území Slovenskej republiky v oblasti obchodu s realitami.

 

Realitným maklérom sa rozumie osoba nezávisle podnikajúca v spoločnosti KVP real (PRO/MAX reality), ktorá je zmluvne zaviazaná z realitnou kanceláriou KVP real (PRO/MAX reality) a na základe zmluvy s ňou je oprávnená na užívanie systému KVP real (PRO/MAX reality).

 

Klientom sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej realitná kancelária KVP real (PRO/MAX reality) alebo niektorý z realitných maklérov poskytuje realitné služby.

 

Zmluva o poskytovaní realitných služieb

Realitná kancelária KVP real (PRO/MAX reality) a ich realitní makléri poskytujú realitné služby len na základe písomnej zmluvy. Všetky garancie a výhody poskytované klientovi v rámci systému KVP real (PRO/MAX reality) sú podmienené uzavretím písomnej zmluvy.

 

Odmena

Za poskytovanie realitných služieb patrí realitnej kancelárií KVP real (PRO/MAX reality) a ich realitným maklérom odmena (provízia) uvedená v zmluve o poskytovaní realitných služieb. Realitná kancelária KVP real (PRO/MAX reality) a jej realitní makléri sú povinní bez vyžiadania klienta vystaviť a odovzdať mu riadny daňový doklad o vyúčtovaní odmeny (provízie).

Odmena zahŕňa províziu za sprostredkovanie predaja , prenájmu  nehnuteľnosti a zahŕňa minimálny rozsah služieb bez ohľadu na to, do akej miery boli v konkrétnom prípade klientom využité.

 

Minimálny rozsah služieb (pri exkluzívnej/výhradnej zmluve)

1) prehliadka nehnuteľnosti a odporučenie kúpnej ceny/výšky nájomneho,
2) inzercia na web stránke promaxreality.eu a ostatných nami platených realitných portálov, vypracovanie marketingovej stratégie za účelom propagácie nehnuteľnosti zahrňujúcej umiestnenie plachty.
3) zaistenie obhliadok nehnuteľnosti so záujemcami,
4) uzavretie dohody o zložení blokovacieho depozitu s kupujúcim a prevzatie blokovacieho depozitu, zorganizovanie potrebných rokovaní zmluvných strán, prípadne zmluvy o zmluve budúcej kúpnej/nájomnej a zmluvy kúpnej/nájomnej
5) príprava štandardnej zmluvnej dokumentácie (zmluva o zmluve budúcej kúpnej/nájomnej, kúpna/nájomná zmluva, návrh na vklad do katastra),
6) odovzdanie nehnuteľnosti vrátane odpočtu meradiel a vypracovanie odovzdávacieho protokolu.

 

Stav nehnuteľnosti
Realitná kancelária KVP real (PRO/MAX reality) ani ich realitní makléri nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikne v prípade, že klient zamlčal alebo uviedol nepravdivé údaje ohľadom stavu nehnuteľnosti.

 

Reklamácie

Klient môže kedykoľvek využiť svoje práva podľa Reklamačného poriadku KVP real s. r. o. ktorého celé znenie je zverejnené na webových stránkach www.promaxreality.eu Klient má právo kedykoľvek reklamovať kvalitu poskytovaných služieb v realitnej kancelárií KVP real (PRO/MAX reality), na e-mail : promaxreality@promaxreality.eu , na  tel: 0915 804 536 alebo na 0904 607 668. Realitná kancelária KVP real (PRO/MAX reality) je povinná vždy sa riadiť Reklamačným poriadkom KVP real s.r.o. a akúkoľvek pripomienku či sťažnosť klienta bez odkladu vybaviť.